Yükleniyor...

Cerrahi Tedavi

Kök ucu patolojik oluşumlardan temizlenir ve başarılı bir tıkama ile enfeksiyonun tekrarlaması engellenir.

Apikal Rezeksiyon (Kök Ucu Ameliyatı)

Kanal tedavisi ile iyileştirilmesi mümkün olmayan patolojik oluşumların, inatçı apselerin; dişin kök ucunu da içeri alacak şekilde çıkarılmasına apikal rezeksiyon denir. Kök ucu patolojik oluşumlardan temizlenir ve başarılı bir tıkama ile enfeksiyonun tekrarlaması engellenir. Bu işlem için kök hizasında bir pencere şeklinde açıklık ve oradan hareketle patolojik dokuların küretajı yeterli olmaktadır. Apikal rezeksiyon işlem yapılacak diş sayısına göre de değişebilmekle beraber yarım saat civarında sürmektedir.

Apikal Rezeksiyon Hangi Nedenlerle Yapılır?

 • Kök kanal tedavisi işlemiyle iyileştirilemeyen inatçı enfeksiyonlarda
 • Diş kökünde aşırı eğrilik varsa ve kanal tedavisi sırasında perforasyon gerçekleşmişse
 • Kanal ucundan taşkın, hatalı kanal dolgusu nedeniyle
 • Kök ucuna yakın eğe kırıkları varsa ve enfeksiyonun iyileşmesine engel oluyorsa
 • Kökleri içine alan büyük kist varlığında kanal tedavisine ek olarak
 • Kök ucu çevre dokularından biyopsi alınması planlanıyorsa

Yirmi Yaş Dişi Nedir?

Yaklaşık 20li yaşlarda gelişimini tamamlayan ve ağızda kendini gösteren dişler olduğu için bu adı almıştır. Diğer bir adı 3.büyük azı, 3.molar diştir. Sağlıklı bir şekilde ağızda, ark dizisi üzerinde yer alabilir. Ya da uzun süren diş iltihapları, çene arkında yer darlığı, anormal pozisyon, dişin kök şekli, çıkacağı bölge yoğun kemik tabakası, çene kemiğindeki enfeksiyonlar gibi nedenlerden dolayı ağızda kendine yer bulamayıp gömülü kalabilir.

Gömülü olarak en sık karşılaştığımız diş 20 yaş dişleridir. Pozisyonuna göre yarı gömülü, tam gömülü olarak sınıflanır. Ağız içinde hiç görünmüyorsa ve tamamen kemik içindeyse kemik retansiyonlu gömülü diş, üzerinde diş eti varsa mukoza retansiyonlu gömülü diş olarak sınıflandırılır.

Gömülü Yirmi Yaş Dişi Çekimi Nasıl Yapılır?

 • Gömülü diş bölgesine lokal olarak anestezi uygulanır.
 • Operasyondan önce alınan röntgen ve üç boyutlu tomografi rehberliğinde çekime başlanır.
 • İlk olarak çekim bölgesindeki diş eti kaldırılır, dişin çıkarılmasına olanak sağlamak için o bölgeden kemik kaldırılır ve çekim yapılır.
 • Bazı durumlarda dişin tek parça halinde çıkması için kaldırılacak kemik çok fazla olacağı için; gömülü diş iki ya da üç parçaya bölünerek çıkarılır.
 • Dişin pozisyonu, sinire yakınlığı, kök sayısı gibi faktörler çekim işleminin süresini etkilemektedir.
 • Çekim sonrası diş eti iyileştirmeyi hızlandırmak ve enfeksiyon riskini azaltmak için dikilir. Yumuşak doku iyileşmesi yaklaşık 7 gün içinde tamamlanmış olur ve dikişler alınır.
 • Hekimin önerilerine bu süre zarfında uyulması ile rahat atlatılabilecek bir süreçtir.
 • Reçete edilen ilaçlar düzenli olarak kullanılmalı, ağız hijyen ve bakımına çok özen gösterilmelidir.
 • Gömülü olmayan yirmi yaş dişlerinde genellikle bu senaryoya göre daha kolaydır. Sonrasında ilaç kullanımı gerekmeyebilir.