Yükleniyor...

Kanal Tedavisi

Dişin pulpa tabakasını etkileyen bir hastalık sonucu; özel sistemler kullanılarak kron ve kök kanalları içinden damar ve sinir paketi temizlenir.

Endodonti (Kanal Tedavisi): Bu tedaviyi daha iyi anlayabilmek için öncelikle dişin yapısından bahsetmek gerekir. Sağlıklı bir dişi ele alırsak ağız içinde görülen kısmı kron, diş eti altından kalak kısmı ise kök olarak isimlendirilmiştir. Kronda; dışta mine, onun altında dentin ve en içte pulpa dokuları bulunur. Kökte ise dış tabaka sement, iç tabaka krondaki pulpanın  kök ucuna kadar uzantılarıdır. Pulpa dokusu damar, sinir ve bağ dokusundan zengin olup, dişin canlılığını ve beslenmesini sağlar. “Dişin siniri” olarak bahsedilen alan pulpadır. İşte endodonti dişin pulpa dokusuyla ilgilenir ve onun tedavisini yapar.,

Kanal Tedavisi Nedir?

Halk arasında yaygın olarak “dişin sinirinin alınması” şeklinde bilinen işlemdir. Dişin pulpa tabakasını etkileyen bir hastalık sonucu; özel sistemler kullanılarak kron ve kök kanalları içinden damar ve sinir paketi temizlenir. Bu tedavide kanal yapılarına göre eğeler, kanal boyu tespit etmeye yarayan cihazlar, röntgenler, dezenfeksiyon sağlayacak solüsyonlar kullanılır.

Tek seansta kanal tedavisi bitirilebilir. Ancak seans sayısı; enfeksiyonun miktarı, direnci, dişin canlılığını tamamen kaybedip kaybetmediği gibi değişkenlere bağlıdır. Dişten dişe kanal morfolojisi ve sayısı değişkenlik gösterebilir.

Kaynaklarda kanal tedavisinin başarısı %90-95 olarak belirtilmektedir. Uzun süreli antibiyotik kullanımı, kronik travmalar başarıyı düşürmektedir. Tedavinin amacı; dişin kaybedilmemesi, sağlıklı ve fonksiyonel olarak ağızda çalışmaya devam etmesidir.

Yıllar öncesinde pulpanın enfekte olduğu durumlarda dişler için tek çare çekim düşünülürken günümüzde kanal tedavisinin başarısı kanıtlanmıştır.

Kanal Tedavisine Giden Süreç Nedir?

  • Ağzımızda bulunan bakterilerin karbonhidratlı gıdalar ile birleşmesi yada fazla asit içerikli yiyecek ve içeceklerin sık tüketilmesi sonucu ağzımızda asitler oluşur.
  • Günlük ağız bakımı ile kolaylıkla kurtulabileceğimiz bu asitler dikkat etmediğimiz takdirde dişin en dış tabakası olan ve kalsiyum tuzlarından oluşan kristal yapıdaki mine tabakasına zarar vererek çürük oluşumuna neden olurlar. Bu aşamada çürük, dişte sızı ve ağrı şikayeti yapmadığı için kişi tarafından fark edilmez.
  • Mine de oluşan çürükler tedavi edilmedikleri takdirde, mine tabakasının altındaki dentin tabakasına geçerler.  Çürük dentine ulaştığında dişte soğuk, sıcak hassasiyeti oluşmaya başlar. Dişte oluşan çürük tedavi edilmediği takdirde çürük ilerleyecek, toksinler dişin orta kısmında yer alan damar ve sinirden oluşan pulpaya ulaşacaktır. Pulpa içindeki damar ve sinirleri harap eden toksinler burada iltihap oluşumuna neden olacaklardır.
  • Bu noktada kanal tedavisi yapılarak, diş ağızda tutulmaya çalışılır. Dişin çürüğü temizlenir, iltihaplanmış kron ve kökün içindeki pulpa dokusu çıkarılır. Kanal eğeleri ile kökün duvarları eğelenek enfekte olmuş kısımlar uzaklaştırılır, aralar da solüsyonlarla yıkanarak temizlenir. Köklere şekil verildikten sonra diş kök ucuna kadar doldurulur.

Kanal tedavisi ağrılı bir işlem midir?

Kanal tedavisi yapılırken hastalara lokal anestezi uygulandığından, herhangi bir ağrı hissedilmeden işlem tamamlanmaktadır.

Kanal tedavisi neden uygulanır?

Ağzımızda bulunan doğal dişlerin yerini, yapılacak yapay dişler tutmaz. Bu yüzden doğal dişlerin uygun tedavilerle sonuna kadar korunması gerekir. Dişlerden biri sağlığını kaybettiğinde, en iyi koruma yolu kanal tedavisi uygulanmasıdır. Kan, sinir, lenf damarlarını barındıran dişin içindeki yumuşak tabaka olan pulpa kendisini tamir edemeyecek kadar hasar görürse ölür. Buna neden olan kırık ya da çürük dişlerdeki bakterilerdir. Bunlar dişin özünde iltihap oluşturur. Eğer hasar gören pulpa yerinden çıkarılmazsa, çevre dokularda enfeksiyona maruz kalır. Bunun sonucunda diş tamamen kaybedilir.